Print 
A la carte
    Extra Onions ...  1,99 $
    Extra Tomatoes ...  1,99 $
    Extra Lavash Bread ...  1,99 $
    Extra Basmati Rice ...  5,99 $
    Extra Veggie Kabab ...  5,99 $
    Extra Doner Kabab ...  9,99 $
    Extra Koobideh Kabab ...  9,99 $
    Extra Joojeh Kabab ...  9,99 $
    Extra Lamb Kabab ...  12,99 $